تبلیغات
ღpsychologyღ - یک سال گذشت!

ღpsychologyღ

یک سال گذشت!

خودم نوشت:چه زودمیگذرداین روزهاوماهرروزباهزارویک آرزوهای گوناگون درپی دست یافتن به آنهابه اسقبال فردامی رویم انگارقراراست آینده چه خبری باشد!!که آدمی اینگونه روزهاراسپری می کندوبه امروزش بی توجه است و فقط به سرابی ازآرزوهایش چشم  دوخته وهمین خوب است زیراهمین آرزوهاست که آدمی  رازنده نگه داشته! وچه بساآدمی افسوس گذشته رامیخورداماگذشته هاگذشته..فقط یک چیزمی ماندامروزت!

یادت نرودهمین امروزهاست  که فردایت رامیسازد پس قدرامروزت رابدان!

وبلاگم یک ساله شد.

تولدش مبارک
 
 
تولد بی نظیر ترین آبجی  دنیـ ـــا مبارک ice_girl
 
 

بی تجربه متولدمی شویم

باجرات زندگی می کنیم باحیرت می میریم تنها فروغی که به خاموشی نمی گرایدخاطرات پاک است!

 
تولد بی نظیر ترین آبجی  دنیـ ـــا مبارک ice_girl


[ شنبه 21 دی 1392 ] [ 12:13 ب.ظ ] [ ✗مدیا✗ ] [ نظرات() ]